Palvelut

Vasaraporaukset

Vasaraporauksella voidaan porata kaikkiin maalajeihin, myös kallioon.

Vasaraporauksella alitetaan helposti tiet, kadut, kiitoradat, rautatiet, padot, puistot ja talot toiminnan häiriintymättä.

Porauksessa suojaputki asennetaan samanaikaisesti reikään. Putket hitsataan kohteen tarvitsemaan pituuteen lujaksi ja yhtenäiseksi suojaputkeksi. Porauksen aikana porattava maa- tai kiviaines poistetaan putkesta alituskaivantoon mikä estää mm. tien kohoamisen.

Putkikoot  140 - 711 mm

 

Putkijunttaukset

Junttauksessa paineilmatoiminen juntta iskee päästään avonaista terässuojaputkea maahan, jolloin maa-aines tunkeutuu putken sisään. Terässuojaputket liitetään toisiinsa hitsaamalla ja maa-aines poistetaan putkesta vesipainehuuhtelulla.

Putkikoot  140 - 1200 mm.

 

Suuntaporaukset

Suuntaporaus on ympäristöystävällinen, nopea ja maisemaystävällinen menetelmä, joka soveltuu erilaisiin pehmeisiin maalajeihin. Menetelmä soveltuu kohteisiin joissa kaivaminen on mahdotonta.Tehokas ja kustannusksia säästävä suuntaporaus mahdollistaa putkilinjojen asentamisen ilman suuria liikennejärjestelyitä ja kaivantoja.

Käyttökohteita mm:

 • vesistöjen alitukset
 • maalämmön vaakaporaukset
 • vesi- ja viemäriputkistot
 • öljy ja kaasulinjat
 • salaojat kaatopaikoille

 Putkikoot  40 - 600  mm.

 

Tienalitustarvikkeet

Toimitamme:

 • keskittämisrenkaat
 • päätykaivot 
 • päätytulpat

 

Porapaalutukset

Porattavat teräsputkipaalut suunnitellaan ja asennetaan tukipaaluiksi yleensä kallioon. Paaluissa teräsputki toimii porausputkena porauksen aikana ja valmiissa paalussa kantavana rakenteena. Porapaalut soveltuvat käytettäväksi mm. kun:

 • paalutustyö tehdään lähellä olemassa olevia rakennukseia tai rakenteita
 • paalut halutaan saada varmasti tukeutumaan kallioon
 • maassa on vaikeasti läpäistäviä esteitä
 • paalutukselle on asetettu korkeat tarkkuus- ja laatuvaatimukset

 Putkikoot  115 - 406 mm

 

Porapaaluseinät

140 - 406 mm

 

Ankkurointiporaukset

114 - 140 mm