Muhoksen Vesi- ja Maatyö Oy

Muhoksen Vesi- ja Maatyö Oy

Muhoksen Vesi- ja Maatyö Oy on vuonna 1984 perustettu maarakennusalan yritys, joka toimii koko Suomen alueella.

 
Yrityksen toimialaa on ollut maarakennuskohteissa tehtävät erilaiset maarakennusurakoinnit, vesihuollon linja- ja laitostyöt sekä kaukolämpörakenteiden rakennustekniset työt. Nykyisin olemme keskittyneet poraustoimintaan.

Yrityksen erikoisosaamista ovat erilaiset putkilinjojen ajorata-alitukset vasaraporaamalla, putkijunttauksella tai suuntaporaamalla myös vesistöjen alitukset. Vuodesta 1992 olemme aloittaneet alitusporauspalvelut kehittämällämme 200/800 mm porauslaitteella, jolla voi porata suojaputkia kaikkiin maalajeihin ja myös kallioon. Nykyisin käytössämme on monipuolinen porauskalusto vaaka- ja pystyporausta varten.

Alitusmenetelmä valitaan aina tapauskohtaisesti maalajin mukaan joko kairaus-, vasaraporaus-, suuntaporaus- tai junttausmenetelmällä.

Asennuskohteina ovat vesi- ja viemärijohdot, sadevesijärjestelmät, kaapelit, kaukolämpöputket ja maakaasuputket.

Olemme ostaneet Suomen Porakaivo Oy:n kaluston, liiketoiminnan1997 ja RC-Poraus Oy:n 2001 joka jatkaa poraustoimintaa omana yhtiönä.

Toimitamme myös sisäputkien keskittämisrenkaat, päätykaivot ja tulpat PE-muovista valmistettuina tilaajan toiveiden mukaan

Toimintaa tukee RC-Poraus Oy:n tuottamat porauspalvelut.